opis stopni tajności

STOPIEŃ BEZPIECZEŃSTWA 1

niszczenie zwykłych dokumentów w  celu   uniemożliwienia ich odczytu po wygaśnięciu ich ważności.
Paski 12 mm lub węższe.
Ścinki: max. powierzchnia 2000 mm2

STOPIEŃ BEZPIECZEŃSTWA 2

niszczenie dokumentów wewnętrznych w
celu uniemożliwienia ich odczytu, np. raportów komputerowych bądź nieudanych odbitek lub wydruków.

Paski: 6 mm
 lub węższe.  
Ścinki: max. powierzchnia 800 mm2

STOPIEŃ BEZPIECZEŃSTWA 3

niszczenie dokumentów poufnych, np. zawierających dane osobowe.

Paski: 2 mm lub węższe. 
Ścinki: max. powierzchnia 320 mm2

STOPIEŃ BEZPIECZEŃSTWA 4

niszczenie dokumentów, które mają kluczowe znaczenie dla istnienia firmy, np. umowy handlowe z kontrachentami.

Paski: 2 mm lub węższe.
Ścinki: max. powierzchnia 30 mm2
 

STOPIEŃ BEZPIECZEŃSTWA 5

niszczenie ściśle tajnych dokumentow, w przypadku ktorych obowiązują wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa, jak np. dokumenty rządowe lub badawcze.

Paski: 0,8 mm lub węższe.
Ścinki: max. powierzchnia 10 mm2