O nas

 

 Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie profesjonalnego niszczenia dokumentów. Niszczymy wszelkiego rodzaju dokumentację papierową i jej podobną, a także magnetyczne i optyczne nośniki danych. 

Jesteśmy po to, aby rozwiązać Państwa problemy związane z zabezpieczeniem i niszczeniem wszelkich nośników informacji niejawnych. W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów chronimy ich informacje i gwarantujemy wykonanie usługi z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa na wszystkich jej etapach.

 Podstawą naszej działalności są :

  • Ustawa o ochronie danych osobowych
  • Ustawa o ochronie informacji niejawnej
  • Ustawa o odpadach
  • Ustawa o ochronie środowiska

Przejmiemy od Państwa obowiązek ochrony wszelkich danych przeznaczonych do zniszczenia.

 

Dlaczego należy niszczyć dokumenty ?

 

   W  dniu 29 sierpnia 1997r. została zatwierdzona przez sejm Ustawa o Ochronie Danych Osobowych ( Dz. U. Nr 133poz. 833 ), regulująca przepisy dotyczące zbierania, przechowywania, przetwarzania i kasowania danych osobowych zawartych na różnego rodzaju nośnikach danych. Powołała ona do życia stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jak również określa odpowiedzialność karną ( art. 49-Ustawy... zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3 ).

   Ustawa ta wyegzekwowała najpierw na dużych firmach takich jak:
   Banki,
   Firmy Ubezpieczeniowe,
   Urzędy Państwowe,
   z czasem i mniejszych,

potrzebę zainteresowania się obiegiem dokumentów i sposobem niszczenia dokumentacji zarówno bieżącej jak i archiwalnej. Bardzo szybko okazało się że dokumentacji kwalifikującej się do brakowania jest bardzo wiele i firmy które zdecydowały się na samodzielne niszczenie ponoszą duże koszty.

Najważniejsze z nich to:
   koszt zakupu i eksploatacji niszczarki,
   koszt wygospodarowania dodatkowego pomieszczenie,
   koszt energii,
   koszt pracowników,
   wywóz odpadów,
   zapylenie i hałas powstały w wyniku cięcia.

   Rozwiązaniem okazało się powstanie firm zajmujących się w sposób profesjonalny tym problemem. Tak oto w Polskiej gospodarce rozpoczęła działalność nowa branża zajmująca się niszczeniem wszelkiego rodzaju nośników danych osobowych, istniejąca w Unii Europejskiej od kilkunastu lat, a nasza EKONISZCZARNIA jest jedną z nich.